Чет тил жумалыгы

Дата публикации: Feb 24, 2016 6:27:25 AM

2016-жылдын 18-февралында мектепте чет тил предметинин мугалимдери Абдраева Лиза менен Сырдыбаева Аида

4-10-класстарынын окуучулары менен "Англис тилин онуктуруу" жумалыгынын ачылыш учуру.