Кылмыштуулукту алдын алуу, диний экстремизм, терроризм

Дата публикации: Oct 12, 2016 12:18:4 PM

2016-17-окуу жылынын сентябрь айында К.Маматов орто мектебинде окуучулар, ата-энелер, коомчулуктун өкүлдөрү, мектеп мугалимдери менен бирдикте кылмыштуулукту алдын алуу жана диний экстремизм, терроризм темасында аңгемелешүү өткөрүлдү. Аңгемелешүүдө азыркы убакта жүрүп жаткан дини экстремизм, терроризмдин жана өспүрүмдөр арасында болуп жаткан клмыштуулукка бөгөт коюу маселелери талкууланып, жалпы ойлор ортого салынды о.э. ата-энелердин мектеп менен болгон байланышын күчөтүү маселеси талкууланды.