Англис тили предмети боюнча ачык сабак

Дата публикации: Feb 24, 2016 6:40:25 AM

2016-жылдын 22-февралында мектептин англис тил мугалими Сырдыбаева Аида English speaking countries деген темада

7,9-класстын окуучулары менен бирдикте "Своя игра" аттуу интеллектуалдык конкурс өткөрүү учурунда.