АДМИНИСТРАЦИЯ

Окуу бөлүмүнүн башчысы: Ногойбаева Умут Абдыкалиевна

Мектеп директору

Есенаманова Айжан Муслимовна

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары: Жолдошбек кызы Айзаада

Мектептин социалдык педагогу

Одуранова Нурданат