ДОЛБООРЛОР

2015-2016-окуу жылында мектептин башталгыч класстын мугалимдери USAID "Бирге окуйбуз" долбоору менен иштей башташты. Бул долбоордун алкагында мугалимдер райондук семинарларга катышып, өз ара тажрыйба алмашууда. Алган билимдерин мектеп ичинде жайылтышып, окуучулардын билим сапатын бекемдөөдө.

2016-жылдын февраль айынан баштап Казакбек Маматов атындагы орто мектеп "Электрондук мектеп" долбоору менен иш алып бара баштады. Долбоор "Ийгиликке кадамдар" коомдук бирикмеси тарабынан окутулуп жатат.

Бул долбоордун демөөрчүсү Жаркынбаев айылынын кулуну, айылдын ардактуу атуулу, Бишкек шаарындагы

"Сity hotel" компаниясынын генералдык директору Исаков Калмурат агай тарабынан каржыланды.