НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ

Маматов атындагы

жалпы орто билим берүү мектеби

Адрес: Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу,

Ысык-Көл району, Жаркынбаев айылы,

Абдрахманов №52

722109

Директор: Есенаманова Айжан Муслимовна

meerim_j@emektep.info

Окуу иштери боюнча директордун орун басары:

Ногойбаева Умут Абдыкалиевна

meerim_j@emektep.info

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары:

Талантбек кызы Наргиза

talantbekovanargiza09@gmail.com

тел: +996 3943 4 86 32

e-mail: omurbekova@emektep.info

website: www.abdrahmanov.info

Сайттын жооптуу кызматкери:

Женишбек кызы Мээрим

Мектеп миссиясы:

"Ата - энелер, коомчулук менен тыгыз

байланышта иштөө менен азыркы коомдо

натыйжалуу окууга, иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо

өзүнүн ордун таба билген ар тараптан өнүккөн

инсанды тарбиялоо"