МЕКТЕП ТАРЫХЫ

Азыркы  Казакбек  Маматов  атындагы  жалпы  билим  берүүчү  орто  мектеби  алгач  1932-1933-жылдары  Таштак  башталгыч  мектеби  болуп  ачылып,  1-класска  кыргыз  жана  орус  балдары  тартылып,  окутула  баштаган.  Бул  мектепти  биринчилерден  болуп  белгилүү  советтик,  партиялык  кызматкер  Салима  Орозбаева  бүтүргөн.  Анткени  ал  кишинин  атасы  ошол  кезде  Таштак  айылдык  Кеңешинин  төрагасы  болуп  иштеген.  Алгачкылардан  болуп  латын  тилинде  Үсөнов  окуткан.
   Жылдан  жылга  1  класстан  кошулуп  отуруп,  1936-1937-окуу  жылында  4-  класс  башталгыч  класс  билим  алып  чыгышкан.  Айылдын  биринчи  мугалимдеринин  катарында  орус  жана  татар  улутундагы  мугалимдер  сабак  беришкен.  Кийин  алардын  катарына  өзүбүздүн  айылдан  чыккан  Асылбаев  Асан,  Шадыканов  Акматаалы,  Казакбек  Маматовдор  кошулган.  
   Согушка  чейинки  убакта  Таштак  башталгыч  мектебин  бутургон  окуучулар  жогорку  айылдагы  Кароол-Дөбө  айылындагы  жети  жылдык  мектептен  билимдерин  улантып  турушкан.  Ал  эми  8-9-10-класстарды  1946-1947-окуу  жылына  чейин  Чоң-Өрүктүдөгү  орто  мектептен  окушкан.Кийин  1947-1948-окуу  жылында  окуучулардын  санынын  өсүшүнө  карап,  белгилуу  педагог  Казакбек  Маматовдун  түздөн  түз  кийлигишүүсүнүн  натыйжасында  орто  мектеп  Таштак  айылына  көчүрүлөт.  Ошонтип  азыркы  Казакбек  Маматов  атындагы  орто  мектеп1947-1948-окуу  жылында  өзүнүн  биринчи  бүтүрүүчүлөрүн  бүтүрүп  чыгарган.  Таштак  орто  мектебинде  айылдын  окуучуларынан  башка  да  Түп  районунун  окуучулары  да  билим  алып,  ошол  жактан  келген  мугалимдер  да  эмгектенишкен. Мисалы  Дыйканова, Байганаев,  Ак-Суудан  бери  келип  иштеген  Шамиев  ж.б. мугалимдер  үзүрлүү  эмгектенип  келишкен.Бул  мектепте  Казакбек  Маматов  37  жыл  жектекчилик  кылса,14  жыл  Исабеков  Искакбай  жана  анын  колунан  өткөрүп  алган  Дюшеева  Шайымүбү  21  жыл  директор  болуп  иштешкен. 
Comments