МЕКТЕП ТАРЫХЫ

Биздин мектептин тарыхы.


1908-жылы Сазановка (Ананьево) айылында биринчи орус-тузем мектеби ачылып 10-15 жакын байлардын балдары окуган. 1910-жылы бул мектепке Жусуп Абдрахманов окууга кирген. 1910-1915-жылдары Жусуп Абдрахманов менен чогуу Касым Тыныстанов, К.Жээнбеков, Ш.Забиров, Ж.Абдрахманов чогуу окушуп 3-классты бүтүргөн. 1916-жылы бул мектеп башталгыч мектеп болуп өзгөртүлгөн. 

1924-жылы биздин мектеп 7 жылдык болуп курулган. Согуштан кийин мектеп эки кошумча имарат курулуп он жылдык болуп түзүлгөн. Азыркы мезгилде жаңы методика менен иштеп жатат. Мектепте 395 окуучу окуп 28 мугалим эмгектенет. Тилекке каршы 1921-жылы курулган бөлүгүн эскилиги жеткендиктен бузууга туура келди. Ошентсе да окуучулар, мугалимдер өз билимин тереңдетип окуп жана иштеп жатышат.


Comments