МУГАЛИМДЕРМурзабаев Качкын

Сүрөт мугалими
стаж 38 жыл


Масиева Жыпаркүл
Кыргыз тил, адабият мугалими
стаж 35 жыл


Исмаилов Болотбек
Экономика мугалими
стаж 4 жыл


Карабекова Айнура
Тарых мугалими
стаж 13 жыл


Сырдыбаева Аида
Чет тил мугалими
стаж 9 жыл


Одураңова Нурданат
Кыргыз тил, адабият мугалими
стаж 4 жыл


Саттыбаева Акжол
Эмгек мугалими
стаж 3 жыл

Орозбактиева Шайыркүл
КитепканачыДыйканова Жыпаркүл
Орус тил, адабият мугалими
стаж 29 жыл


Идирисова Айканыш
Математика мугалими
стаж 29 жыл


            Аблаева Дамира 
Башталгыч класс мугалими
стаж 27 жыл


Абдраева Лиза
Чет тил мугалими
стаж 23 жыл


Кожоев Нурбек
Дене тарбия мугалими
стаж 6 жыл


Тилек кызы Айнура
Башталгыч класс мугалими
стаж 2 жыл


Дөөлөтбакова Алтынкүл
Биология мугалими
стаж 1 жыл

Жакыпова Жайнагүл
География мугалими
стаж 33 жыл


Бараканова Мейизган
Физика мугалими
стаж 32 жыл


Мендегулова Майрамкүл
Математика мугалими
стаж 23 жыл


Кадыралиева Назгүл
Химия, биология мугалими
стаж 22 жыл


Рахманкул кызы Дамира
Математика мугалими
стаж 17 жыл


Дюшеева Бегайым
Башталгыч класс мугалими
стаж 3 жыл


Эшпаева Бегай 
Кыргыз тил, адабият мугалими
Comments