МЕТОД КЕҢЕШМЕ

«Бекитемин»

Жусуп  Абдрахманов  атындагы

орто  мектебинин директору

_________________ Шамбетов М.Э.

«____» ____________2020.

 

Ж.Абдрахманов атындагы орто мектебинин метод кеңешинин иш планы.

2020-2021-окуу жылы үчүн.

 

Мазмуну

 

Мөөнөтү

 

Ким аткарат

 

Кайда каралат

 

Ресурстар.

 

 

 1.  

1-сентябрь”Билим күнү” ачык тарбиялык сабактарды өтүү (онлайн)

 Аралыктан окутуу боюнча мугалимдер арасында семинар уюштуруу жана өткөрүү.

СЕНТЯБРЬ.

кл.жетекчилер.

кыргыз тили мугалимдери

Усулдук бирикме жана усулдук кеңешмеде.

Эгеменд. Классттык сааттардын иштелмелери

Дил баяндар, дубал газеталар

 

 1.  

Окуучулар менен  кайтарым байланыштын сапатын текшерүү жана анализдөө. Мугалимдер тарабынан даярдалган онлайн сабактардын жыйынтыгын чыгаруу.

 

 

 октябрь

Мектеп администрациясы

жана предм. мугалимдер

Усулдук кеңешмеде

Жазуу иштери

 

 1.  

Класстык журналдардын сапатын, толтурулушун текшерүү. 1-11-класс.

декабрь

мугалимдер

Усулдук кеңешмеде

 

 

 1.  

Дневниктердин абалы,окуучулардын сабакка катышуунун абалын изилдөө жана жыйынтыгын чыгаруу.

декабрь

 Окуу бөлүм башчысы, китепканачы

Метод кенешмеде

Дневниктер, окуу китептери

 

 1.  

Окуучулардын өздук делолорун текшерүү, мугалимдердин жарым жыл ичинде жазган күндөлүк пландарды текшерүү.

 

5-10 январь

 

Окуу болүм башчысы

 

 

Метод  кенешмеде

 

Өздүк делолор

 

 1.  

Класс кабинеттеринин абалы. Баардык предметтик кабинеттеринин ичин жаңыртып толуктоо иштеринин презентациясы

Жыл ичинде

Метод бирикмелердин жетекчилери

 

Метод бирикмеде

Спонсорлор, ата-энелер,камкордук кенешинин өкүлдөрү

 

 1.  

Башталгыч класстардын ичинен 1-А, класстарынын декадасы өткөрүлөт.Предметтердин берилиш абалы. Административдик текшерүү

Январь

3-4-жумасы

Усулдук бирикменин башчылары

 

Усулдук бирикмеде

Ачык сабактар

 

 1.  

2-5 класстарда окуу техникасы кайрадан текшерилет (мурунку текшерүүнүн жыйынтыгынын негизинде).

январь

 

Метод кенешмеде

окуу китеби

жомоктор
ангемелер

 

 1.  

Талантуу жана жөндөмдүү окуучулар менен иш алып баруу

ХХ1- кылымдын интеллектуалы кароо сынагын өткөрүү жана райондук сынакка катышуу

февраль

Мектеп администрациясы жана физика

 

Предметтик мугалим

 

Метод кенешмеде

Моделдер,

проектилер.

Рефераттар,

Докладдар

 

 

 1.  

Окуучулардын арасында акын, жазуучулар, манас, дастанчылар, жамакчылардын кароо-сынагын жарыялоо

февраль

кыргыз тили жана адабият, орус тили жана адабият мугалимдери.

Метод советте

Адабий китептер.

Жомоктор, Манас эпосу

 

 1.  

1-4 класстар арасында “Китеп биздин дүйнө” фестивалын өткөрүү

март

 

Метод кеңешмеде

 

 

 1.  

Китепканадагы иш-чаралар:

“Китеп  -билим булагы” көргөзмө

Библиографиялык сааттар.

“Сөздүк-биздин

март

Китепканачы

Класс жетекчилер

Метод кеңешмеде

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

жардамчыбыз”

Китеп сүйүүчүлөр күнү

 Интеллектуалдык жумалык

“Силер үчүн” Китеп дүйнөсүнө кош келиңиздер.

Акыркы жаңылыктар.

“Биздин сүйүктүү  акындар “ 5-8)

“Жаратылыш китептери бизде”

Экологиялык кече

Конкурстар:

-“Эң мыкты китеп күйөрманы”

-“Эң мыкты китеп окуучу класс”

 

 

 

 

 

 1.  

Эсетикалык багыттагы сабактардын берилиши декада (музыка, сүрөт, технология, дене тарбия, турмуш тиричилик 1-6-класс, Н.В.П.).

апрель

Мектеп администрациясы жана мугалимдер

 

усулдук бирикмеде

окуучулардын колунан жаралган көргозмөлөр

 

 1.  

Бүтүрүү класстарында кыргыз тили жана адабият, орус тили жана

адабият,математика сабактары боюнча экзамендик жазуу иштеринин  абалы.

март

Мектеп администрациясы жана

мугалимдер

 

Метод кенешмеде

Экзамендик материалдар

 

 1.  

Мектеп ичинде “Жылдын мугалими” кароо сынагын жарыялоо жана өткөрүү,райондук, областтык кароо сынактарга катыштыруу

март

 

Мугалимдер арасында

Метод кеңешмеде

 

 

 1.  

Окуучулар арасында “Мыкты окуучу 2020” кароо сынагын жарыялоо. Жобосун иштеп чыгуу

апрель

Мектеп администрациясы.

 

Метод советте

Жобо

 

 1.  

“Бүгункү дүйнө, ага болгон менин көз карашым” аттуу гуманитардык багыттагы предметтер боюнча

илимий конференция өткөрүү

апрель

4-жумасы

Мектеп директору

ММ жетекчилери

МК нын

жетекчилери

Метод советте

АТМ тажрыйбалары, Китепкана

 

 

 

 

 1.  

 

 

Мектепте усулдук бирикмелердин , метод кенештин иштерин жыйынтыктоо кенешмелерин өткөрүү. Жаны окуу жылына карата милдеттерди иштеп чыгуу

 

 

май

 

 

Мектеп администрациясы жана мугалимдер

 

 

 

метод кенеште

усулдук бирикмелерде

 

 

мониторинг.

анализ

 

 1.  

Мугалимдерге методикалык жардам бере ала турган методикалык кеңешменин мүчөлөрүн бекитүү, чогулуш өткөрүү. Баардыгы директордун буйругу менен бекитилет

сентябрь

Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Метод бирикмелердин жетекчилери.

Устат денгээлиндеги мугалимдер, устат мугалимдин портфолиосу

Директордун буйругу менен бекитилген команданын составы, жогорку компетенттүүлүккө ээ болот.

 1.  

Алдыңкы тажрыйба мектебин уюштуруу жана жетекчисин бекитүү.

 

сентябрь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Мектеп ичинде биология жана география сабактарынын өтүлүшү боюнча насатчы мугалимдерлин иш чарасын жайылтуу   

сентябрь -апрель

Алдынкы тажрыйба мектебинин мүчөлөрү..

Метод

кенешмеде

Устат денгээлиндеги мугалимдер, устат мугалимдин портфолиосу

 

 1.  

Башталгыч класстар арасында окуучулардын окуу ишмердигин уюштуруда умтулу (мативацияны) ар кандай калптануусуна өбөлгө түзүү.

сентябрь-апрель

Алдынкы тажрыйба мектебинин мүчөлөрү.

Метод

кенешмеде

Устат денгээлиндеги мугалимдер, устат мугалимдин портфолиосу

 

 1.  

Курриукулум боюнча семинарларды уюштуруу жана райондук масштабдагы семинарларга катышуу

сентябрь  октярбь

 Мугалимдер,

Окуу бөлүм башчысы.

метод бирикмелерде

талкууланат

Курукулумдун жобосу

 

 1.  

Метод кенештин ишин презентециялоо

(жаш мугалимдерге жардам берүү, насаатчы мугалимдерди бекитүү).

октябрь

Метод кенештин жетекчиси.

метод советте

мектептин инновациялык тажрыйбасынын анализи МК нын ишинин планы

 

 1.  

 

Жаш мугалимдерге усулдук жардам. Сабактарына катышуу

 

дайыма

 

мектеп директору

АТМ. МК-жетекчилери

Насаатчылар

 

метод советте

 

Ачык сабактар, Устат мугалимдердин портфолиосу

 

 1.  

Фундаменталдык сабактардын мугалимдери үчүн калыптандыруучу баалоо боюнча  2 мини-тренинг өткөрүү, аны сабактарда пайдалануу

жарым жылдыкта бир жолу

Мектеп администрация, МК жетекчиси

Ф.Б. боюнча мектеп тренерлери

Метод советте

ФБ боюнча метоидкалык колдонмолор

ФБ боюнча мектеп ичиндеги тренерлер.

 

 1.  

Райондук , областтык масштабдагы усулдук семинарларга катышуу

дайыма

мугалимдер

мектеп администрациясы

метод бирикмелерде

 

 

 1.  

Мугалимдерди өз убагында өз билимин өркүндөтүү максатында курстарга жиберип туруу.

Дайыма

ОИУУ, КАУ.

 

 

 

 1.  

Мектеп ичинде кыргыз тили жана адабияты берилиш абалына көзөмөл жүргүзүү

сентябрь -апрель

Алдынкы тажрыйба мектебинин мүчөлөрү..

Метод

кенешмеде

Устат денгээлиндеги мугалимдер, устат мугалимдин портфолиосу

 

 1.  

Мектеп ичинде мугалимдердин  документациясы текшерүү өткөрүү

октябрь

май.

 

 

 

 

 1.  

Мектеп ичинде математика сабагынын берилиш абалына көзөмөл жүргүзүү

сентябрь -апрель

Алдынкы тажрыйба мектебинин мүчөлөрү..

Метод кенешмеде

Устат денгээлиндеги мугалимдер, устат мугалимдин портфолиосу

 

 1.  

Мектеп ичинде жылдын мугалими кароо сынагын жарыялоо жана өткөрүү.

Март, апрель май.

 

 

 

 

 

Comments