МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

Бекитемин

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин директору

______________М.Э.Шамбетов

«_____»____________2020

 

«Ынтымак» гуманитардык

багыттагы усулдук бирикменин

иш планы.

             Иштелүүчү иштин мазмуну

Убагы

Ким аткарат

 

Кеңешме №1

1. 2019-2020-окуу жылына иштелген ишке      анализ берүү.

2. 2020-2021-окуу жылына карата усулдук    бирикменин иш планын түзүү.

3. Кыргыз тили мамлекеттик тили – жумалыгын өткөрүү.

4. Ар түрдүү.

С Е Н Т Я Б Р Ь

УСУЛДУК  БИРИКМЕНИН МҮЧӨЛӨРҮ

Кеңешме № 2.

1.    Окуу процессин аралыктан окутуу, онлайн формасында өтүү (доклад)

2.    Окуучуларды интеллектуалдык  марафонго даярдоо жана өткөрүү.

3.    Кыргыз тили жана адабияты, орус тили сабактары боюнча жумалык

4.    Дистанттык окутуунун биринчи  чейрек боюнча жыйынтыгы

     э

О К Т Я Б Р Ь,

Н О Я Б Р Ь.

Мендебаева Ф.А.

Усулдук бирикменин

мүчөлөрү.

Кеңешме № 3.

1.    Деңгээлдерге жараша жүргүзүлүүчү жазуу иштери жана аларга коюлуучу талаптар  (доклад).

2.     Олимпиада өткөрүү, анын жыйынтыгы.

3.     Предметтик декаданын жыйынтыгы жана анализи.

4.    Аалам алпы - Ч.Айтматов


Д Е К А Б Р Ь,

Джумаева Г.Т Предметтик мугалимдер

Кеңешме № 4.

1.    Окуучулар бири-бирин баалоого үйрөтүү. (доклад).

2.    Окуучулардын арасында акын-жазуучулар, Манас, дастанчылар, жамакчылардын кароо сынагын жарыялоо

3.    Таланттуу жана начар окуучулар менен         иштөөнүн абалы.


Я Н ВА Р Ь,  

Ф Е В Р А Л Ь, 

М А Р Т.

      Бакытбек кызы Дамира

Бирикменин мүчөлөү.

Кеңешме № 5.

1.    Эркин, чыгармачыл жат жазууларда кетирилген каталардын типтери, түрлөрү жана алардын мониторинг жүргүзүү жолдору  (доклад).

2.    Бүтүрүү класстарында кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты сабактары боюнча экзамендик жазуу иштеринин абалы.

3.    «Бүгүнкү дүйнө, ага болгон менин көз карашым» аттуу гуманитардык багыттагы предметтер боюнча илимий конференция өткөрүү.

4.    Ар түрдүү.


А П Р Е Л Ь,

  М А Й.

Калчекова Э.Д.

Метод бирикменин мүчөлөрү.

Кеңешме № 6.

1.    2020-2021-окуу жылында аткарылган иштерди анализдөө, жыйынтыктоо.

2.    2021-2022- окуу жылына карата бирикменин планынын долбоорун түзүү.


И Ю Н Ь.

Усулдук бирикменин мүчөлөрү.

 

 

 

                 Окуу бөлүм башчысы:                                             Касымалиева Г.Ш.

             

               Усулдук бирикмесинин жетекчиси:                     Мендебаева Ф.А.

 

ĉ
Шайыргул Омурбекова,
14 февр. 2021 г., 22:41
Comments