АДМИНИСТРАЦИЯОкуу Бөлүмүнүн башчысы: Касымалиева Гүлнара Шадыкановна

Мектеп директору
Шамбетов Максат ЭмильевичТарбия иштеринин уюштуруучусу:
Маткеримова Гүлнара Асанакуновна
Comments