АДМИНИСТРАЦИЯ
Окуу бөлүмүнүн башчысы: Ногойбаева Умут Абдыкалиевна 

Мектеп директору
Есенаманова Айжан Муслимовна 


Тарбия иштеринин уюштуруучусу:
Талантбек кызы Наргиза 
Comments