АДМИНИСТРАЦИЯ
Аблаева Дамира Адылбековна

Окуу Бөлүмүнүн башчысы

Есенаманова Айжан Муслимовна
Мектеп директору


Кадыралиева Назгуль Алтынбековна,
Тарбия иштеринин уюштуруучусу
Карабекова Айнура Бурганаковна
Социалдык педагог
Comments